• субота 23-го вересня 2023
  • Меню

"Деякі аспекти юридичного захисту прав людини в умовах гібридних загроз", - Володимир Кістяник

07:13, 11-го вересня 2020 · Джерело: institutedd.org

"Деякі аспекти юридичного захисту прав людини в умовах гібридних загроз", - Володимир Кістяник
В умовах гібридної агресії Російської Федерації в Україні, окрім міжнародно-правової відповідальності, актуальним є також захист прав людини. Важливим, в даному аспекті, є матеріальне відшкодування збитків для осіб, які постраждали внаслідок військових дій Російської Федерації.

Впливову роль у цьому плані мав би відіграти Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Однак, ще 14 липня 2015 року Конституційний Суд Російської Федерації постановив, що рішення ЄСПЛ повинні виконуватися з урахуванням верховенства Конституції РФ. Таке тлумачення правового механізму реалізації рішень ЄСПЛ Російською Федерацією дає підстави вважати, що рішення щодо відшкодування збитків, внаслідок збройної агресії на території України, не будуть виконуватися.

У зв'язку з цим, виникає необхідність пошуку альтернативного механізму відшкодування збитків. І таким механізмом є виконання рішень національних судів України в іноземних державах. Даний спосіб передбачає наступне.

ч. 2 ст. 2 Цивільного кодексу України передбачено, що учасниками цивільних відносин є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права.

Відповідно до п. 8-9 ч. 2 статті 16 цього ж Кодексу, способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди, відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Таким чином, Російська Федерація як іноземна держава є учасником цивільних правовідносин і підлягає відповідальності згідно з чинним законодавством України.

В Єдиному державному реєстрі судових рішень України є значна кількість судових проваджень, які стосуються відшкодування шкоди, спричиненої збройною агресією Російської Федерації.

До прикладу, рішенням Гадяцького районного суду Полтавської області, передбачено наступне: «Позов ОСОБА_1 до Російської Федерації про відшкодування моральної шкоди та майнової шкоди, завданих збройною агресією Російської Федерації проти України – задовольнити. Стягнути з держави Російська Федерація на користь ОСОБА_1 відшкодування моральної шкоди у розмірі 1089803,22 грн (один мільйон вісімдесят дев`ять тисяч вісімсот три гривень 22 коп.), що на день підписання позову за офіційним курсом НБУ складає 35 000,00 євро (тридцять п`ять тисяч євро». (Детальніше у рішенні за наступним посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85245842 )

Очевидним є факт складності виконання такого роду рішень на території України, оскільки Російська Федерація не визнає окупації Криму та Донбасу. В той же час, Європейський суд з прав людини, практика якого є визначною для багатьох держав, у справі «Лоізіду проти Туреччини» (Loizidou v.Turkey) встановив принцип «ефективного контролю». Так, відповідно до рішення передбачалося наступне: «Для цієї справи, Суд вирішив, що згідно з відповідними принципами міжнародного права, що регулюють відповідальність держави, Суд визнав, що відповідальність Договірної Сторони може мати також місце, коли внаслідок військових дій – законних чи незаконних – вона здійснює ефективний контроль за територією за межами її національної території» (Детальніше у рішенні за наступним посиланням: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58007). Зважаючи на активність Росії на Донбасі та в Криму, саме вона характеризує себе як суб’єкта, який здійснює даний ефективний контроль над окупованими територіями України.

Повертаючись до механізму виконання рішень національних судів України у інших країнах, слід зазначити, що його можна реалізувати, шляхом укладення та ефективної реалізації міжнародних договорів у сфері правової допомоги між державами. Проблему необхідно вирішувати з урахуванням концепції «функціонального імунітету» держави, який обмежує можливість арешту майна як способу виконання рішення на території іншої держави.

Одним із прикладів щодо зусиль у арешті майна Російської Федерації за кордоном є справа акціонерів компанії «ЮКОС», де здійснюються спроби за рахунок майна Російської Федерації за кордоном виконати рішення суду про нанесення матеріальних збитків Російською Федерацією (Рішення знаходиться за наступним посиланням: https://pcacases.com/web/sendAttach/420 ).

З огляду на це, вбачається необхідність у посиленні співпраці органів юстиції різних країн, щоб знайти механізми виконання рішень національних судів України за кордоном, в частині відшкодування Російською Федерацією збитків, внаслідок збройної агресії в Україні. Таке співробітництво повинно виробити чіткий алгоритм за яким би могли діяти держави у частині реалізації прав громадян на відшкодування збитків.

Адвокат - Володимир Кістяник (Volodymyr Kistianyk)

Думка авторів та відвідувачів сайту може не співпадати з думкою редакції.